ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

пятница, 11 августа 2017 г.

Лариса Щепёткина 20.07.2017 Херсон суд


      В провадженні Херсонського міського суду знаходиться позовна заява ПАТ ЕК Херсонобленерго до Щепьоткіної Л.В. про зобов’язання здійснити допуск до електроустановки. 
         В своїй позовній заяві ПАТ ЕК Херсонобленерго визначає себе як постачальника послуг, а Щепьоткіну Л.В. - як фізичну особу, що має користуватись послугами приватної фірми  Херсонобленерго та сплачувати ій величезні кошти.
         В зустрічному позові Щепьоткіна Л.В. пояснює, що вона не є фізичною особою, а є людиною корінного населення України та громадянином України, що відповідно до  правового статусу визначає її як власника всіх ресурсів, а до юридичного - суб'єктом владних повноважень. 
           Надавач послуг - ПАТ ЕК Херсонобленерго не є належним суб'єктом господарювання і не має права отримувати кошти з людей - громадян України за використання власних ресурсів. 
          Схоже, цей шлях на сьогодні - єдина можливість протидіяти свавіллю загарбників. Може, комусь з  ЛЮДЕЙ ця інформація буде до вподоби та використання. 
       Наснаги в житті!


До Херсонського міського суду Херсонської області
вул. Маяковського 6/29 м.Херсон, 73000

Позивач (відповідач за первісним позовом)
 Щепьоткіна Лариса Володимирівна,
громадянин України, людина корінного народу України,
нар. ......... в м.Херсоні,
 вул. ......, м.Херсон, 73027
 тел. +380.........

Відповідач (позивач за первісним позовом) ПАТ ЕК Херсонобленерго
вул. Пестеля 5  м. Херсон 73003

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ
про усунення порушень прав власника/ співвласника при користуванні спільною сумісною власністю
(до позову ПАТ ЕК Херсонобленерго про зобов’язання здійснити допуск до електроустановки по судовій  справі 766/1480/17  (суддя І.О. Хайдарова)
           
Судом прийнято до провадження позов ПАТ ЕК Херсонобленерго до Щепьоткіної Лариси Володимирівни, ....... року народження, що проживає за адресою м.Херсон, вул. ...... буд ..... про зобов’язання здійснити допуск до електроустановки.
На попередньому судовому засіданні 19.04.2017 року я – Щепьоткіна Лариса Володимирівна  (Відповідач по первісній справі)  оголосила своє волевиявлення, відповідно до якого маю юридичний та правовий статус суверенного кредитора – інвестора людини корінного народу України, громадянина України, яка є невідємною складовою частиною Українського народу. Відповідно до цього статусу я є суб’єктом владних повноважень людини корінного народу України, співвласником вього національного багатства Українського народу.
Я, як кожний  громадянин України, людина корінного народу України маю юридичний і правовий статус суверенного кредитора - інвестора, суб’єкту некомерційної діяльності, який:
діє в правовому та юридичному статусі людини корінного народу України;
-  є найвищою соціальною цінністю в Україні;
- є утримувачем кредиторських прав вимог по відношенню до держави відповідно ст.3 Основного закону України, що однозначно закріплює кредиторський статус людини;
-   веде некомерційну діяльність за Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права та за Основним Законом України з метою досягнення соціального ефекту;
-   проводить операції емісії, реструктуризації емісії та погашення емісії;
-   є власником своєї праці та результатів своєї праці;
-   є первинним утворювачем власності   та емітентом прав власності на будь – який капітал, цінності, кошти, що виникли у наслідок добросовісного привласнення;
- веде інвестиційно – інноваційну некомерційну діяльність у якості співкредитора – спів інвестора з правом отримання частки від кінцевого результату;
- є учасником системи міжнародної кооперації праці за вільним обігом капіталу;
-  має екстериторіальний імунітет від суб’єктів місцевого і територіального права;
-    є непідсудним комерційним судам;
-   знаходиться за межами юрисдикцій  будь яких комерційних структур;
-   не є суб’єктом та об’єктом оподаткування, стягнення мита тощо
Мої права захищені Загальною декларацією прав людини,  Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Декларацією про державний суверенітет України, затвердженою Всеукраїнським референдумом 01.12.1991 року.
П. 3.1. рішення Конституційного суду України від 02.11.2011 року №13-рп/2011 справа №1-25/2011 вказує, що Україна є правовою державою, в якій визнається є діє принцип верховенства права (ст.1, част.1 статті 8 Конституції України). Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (част. 2 ст.3 Основного закону України). Звернення до суду для захисту Конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (част.3 ст.8 Конституції України).
Згідно з Основним Законом України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дійдій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб (част.1,2 ст.55).
Як наголошено в Рішенні Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року №3-рп/2003 «правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.» (абзац 10 п.9 мотивувальної частини).
Такий висновок узгоджується з правовою позицією Конституційного Суду України, висловленою в рішенні від 25 грудня 1997 року №9-зп, за якою суд не може відмовити у правосудді, якщо мають місце ущемлення прав та свобод громадян, інакше це буде порушенням права на судовий захист, яке згідно зі ст..64 Конституції України не може бути обмежене (п.п.1,2 резолютивної частини).
Також, відповідно до ст..ст. 8 та 22 Конституції України (254к/96-ВР) не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно – правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини і громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод (ч.1,п.19 поставнови №8 Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 року.
Також на попередньому засіданні мною була надана згода судді Хайдаровій І.О. на розгляд позовної заяви ПАТ ЕК Херсонобленерго в межах Декларації  про державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою Української РСР 16.07.1990 р. та затвердженої Всеукраїнським референдумом, що відбувся  01.12. 1991 року.
Декларація про державний суверенітет України (док.№55-ХІІ) є єдиним нормативно – правовим документом на території України, що має беззаперечну юридичну силу внаслідок того, що ця Декларації була схвалена Українським народом на Всеукраїнському референдумі 01.12.1991 року на умовах здійснення (виконання, додержання) органами державної влади її положень:
  • самоврядування народу України – як  єдиного джерела державної влади в Республіці;
  • гарантування кожній людині і громадянину прав і свобод, передбачених Конституцією (Основним Законом) Української РСР, док. № 888-09 і нормами міжнародного права, визнаними Українською РСР (розділ четвертий Декларації про державний суверенітет України);
  • виключного права власності народу України на національне багатство України, що є матеріальною основою суверенітету України, в тому числі - на землю, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України (розділ шостий Декларації про державний суверенітет України);
  • мети використання національного багатства України, яке є матеріальною основою суверенітету України – для задоволення матеріальних і духовних потреб громадян України (розділ шостий Декларації про державний суверенітет України).
Це випливає із змісту Акту проголошення незалежності, де сказано: «…здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України».
За таких обставин (враховуючи положення частини другої розділу другого Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990р. док.№55-12) народ України (Український народ), що складається з людей корінного населення України, громадян України всіх національностей, є суб’єктом владних повноважень і  як єдине джерело державної влади в Республіці на своїх установчих зборах  має прийняти рішення про:
ЗАСНУВАННЯ органів державної влади в України,
УТВОРЕННЯ органів державної влади через затвердження статутів (регламентів) їх діяльності, визначення цілей і завдань діяльності  кожного з  органів, посадових обов’язків кожного з держслужбовців, механізмів фінансування та контролю діяльності, порядку підбору кадрів, їх ротації, тощо
НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ посадовим особам та органам  державної влади.
ПРИЗНАЧЕННЯ (вибори) посадових осіб до кожного утвореного органу.
ПЕРЕДАЧА відповідальним посадовим особам установчих документів.
Такі установчі документи у органів державної влади  (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України)  відсутні.
Факт відсутності установчих документів підтверджено відповідями на інформаційні запити від 03.06.2015 року:
Адміністрація Президента України 11.06.2015 №12-08/832
Апарат Верховної Ради України  10.06.2015 №97/11-06
Секретаріат Кабінету Міністрів України 12.06.205 №17-15/1010
А це підтверджує той факт, що існуючі органи державної влади не мають  повноважень, наданих  Українським народом щодо виконання  будь яких  дій, а також щодо володіння, користування, розпорядження національним багатством України.
Решта нормативно – правових актів України не може застосовуватись в правовому полі держави в зв’язку з відсутністю установчих документів у органів державної влади щодо здійснення їх діяльності.
Тобто, існуючі на цей час органи державної влади (насамперед, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент України тощо)  не є уповноваженими особами Українського народу, здатними здійснювати представництво інтересів народу України та його окремих громадян, людей корінного населення України.
А це значить, що всі нормативно – правові документи, видані вищезазначеними органами та особами є такими, що порушують публічний порядок, бо спрямовані на порушення прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна людини, держави тощо, незаконне заволодіння ним.
Відповідно, нормативно – правові документи, видані органами державної влади за час з 16.07.1990 року вчинені з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства, є нікчемними, тобто такими, що не мають ніякої юридичної сили крім їх нікчемності.
Вставка  з  ЦКУ.   ПРАВОЧИНИ
§ 1. Загальні положення про правочини
Стаття 202. Поняття та види правочинів
1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.
Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила.
Односторонній правочин може створювати обов'язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.
4. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.
5. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні положення про зобов'язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину.

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
{Частина перша статті 203 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010}
2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.
Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
1. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
{Частина перша статті 205 із змінами, внесеними згідно із Законом № 675-VIII від 03.09.2015}
2. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.
3. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.
Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.
2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів.
3. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій формі, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить договору або закону.
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
{Абзац перший частини першої статті 207 із змінами, внесеними згідно із Законом № 675-VIII від 03.09.2015}
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
{Абзац другий частини другої статті 207 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1206-VII від 15.04.2014}
Обов’язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.
{Частину другу статті 207 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1206-VII від 15.04.2014}
3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.
{Частина третя статті 207 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5284-VI від 18.09.2012, № 675-VIII від 03.09.2015}
4. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа.
Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.
Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його вчиняє.
Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
1. У письмовій формі належить вчиняти:
1) правочини між юридичними особами;
2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;
4) інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова форма.

1. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.
2. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
            Майнові конституційні права громадян України, діють через Декларацію про державний суверенітет паралельно з правами, встановленими чинною Конституцією України (документ 254к/96-вр). Вказані права, згідно зі статтею 355 ЦК України, є майном, що знаходиться у спільній сумісній власності громадян України.
Відповідно до чинного цивільного і господарського права (законодавства), об’єкти права власності можуть належати одночасно двом і більше особам (суб’єктам права власності), один з яких є основним (базовим) власником, а інші – довірчими або представницькими власниками (управителями) з певним обсягом прав та обов’язків управляти майном основного власника як у власних інтересах (за встановлену плату), так і в інтересах власника як вигодонабувача (статті 316, 54, глава 70 «Управління майном» ЦК України).   
Системний аналіз чинного законодавства України показує, що Українському народу належать базові (основні) права власності на об’єкти національного багатства України. Це права встановлення управління зазначеними об’єктами і права контролю ефективності цього управління на генеральному (найвищому) державному рівні, та права одержання вигод від управління в формі забезпечення майнових (і немайнових) конституційних прав громадян України.
Відповідно до частини першої статті 241 ЦК України, «правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин вважається схваленим зокрема у разі, якщо особа, яку він представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання».
Відповідно до ст.12 ЦКУ особа здійснює свої права вільно, на власний розсуд, нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, Відповідно до ст.13 ЦКУ цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.
Згідно з положеннями ст. 123 Цивільно – процесуального кодексу України  (далі  - ЦПК України) відповідач має право до або під час попереднього судового засідання пред’явити зустрічний позов, який приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, якщо вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за позовами можуть зараховуватись або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. У даному випадку мають місце усі зазначені обставини.
Я, Щепьоткіна Лариса Володимирівна, громадянка України та людина корінного народу України є суб’єктом владних повноважень та власником (співвласником) всього національного багатства Українського народу, до якого належать  і системи виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Ці мої майнові, соціальні, політичні права забезпечені Декларацією про державний суверенітет України (документ № 55-12), затвердженою Всеукраїнським референдумом 01.12.1991 року.
Тобто, саме я маю власноруч або за домовленістю з іншими співвласниками визначати порядок управління: володіння, користування, розпорядження  спільною сумісною власністю, порядок призначення суб’єктів господарювання, виконавців (постачальників) будь яких послуг.


Розглядаючи позовну заяву ПАТ ЕК Херсонобленерго з точки зору  положень Декларації про державний суверенітет України та ЦК України, що стосуються відносин юридичної особи  з людиною корінного народу України, суверенним кредитором - інвестором, на підставі аналізу представлених документів можна зробити висновки про наступне:
1.  Пат ЕК Херсонобленерго засновано за участі органу державної влади - Міністерства палива та енергетики України, що внесло до статутного фонду 44723760.00 гривень. Статутний фонд ПАТ ЕК Херсонобленерго становить  44723760.00. Внески інших засновників (учасників) юридичної особи відсутні.
Право органу державної влади Міністерство палива та енергетики України на  вилучення з державного бюджету суми 44723760.00 та зарахування її до статутного фонду ПАТ ЕК Херсонобленерго не підтверджено мною – суб’єктом владних повноважень та власником енергетичного та науково – технічного ресурсу, що знаходиться на території Херсонської області.
2.  ПАТ ЕК Херсонобленерго здійснює господарську діяльність передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами (КВЕД 35.12), відповідно до ліцензії Серії АГ №500320, виданої НКРЕ України  21.04.2011 №662, та постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до ліцензії серії АГ №500321 виданої 21.04.2011 №662 НКРЕ України.
Ліцензії АГ №500320 та АГ №500321,  видані НКРЕ  21.04.2011 підтверджують лише можливість надавати зазначені види послуг, але не право користуватись електричною енергією, місцевими електричними мережами та отримувати кошти за спожиту громадянами України електричну енергію. Копії ліцензій додаються.
Ліцензії АГ №500320 та АГ №500321,  видані  21.04.2011 НКРЕ, втратили чинність в зв’язку з припиненням  даного органу виконавчої влади без визначення правонаступника 15.03.2013. (Витяг з ЕДР НКРЕ України додається, копія листа НКРЕКП  №12003/15.1/7-16 від 09.11.2016 про ліквідацію НКРЕ указом Президента України від 23.11.2011 №1057 без визначення правонаступника додається).
 «Відповідно до статті 13 Закону ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії  видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)» - тобто ПАТ ЕК Херсонобленерго не має ліцензій на здійснення діяльності з передачі та постачання електричної енергії, оформлених належним чином - НКРЕКП. А ліцензії, відповідно до яких здійснює свою діяльність ПАТ ЕК Херсонобленерго втратили чинність.
Таким чином, ПАТ ЕК Херсонобленерго  не має ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії громадянам України (населенню) і не має права застосування  ПКЕЕН, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 26.07.1999 р. №1357.
Відповідно до відомостей ЄДР,  ПАТ ЕК Херсонобленерго за основним  видом  діяльності (код КВЕД 35.13) має розподіляти електроенергію, а не продавати її населенню України, отримуючи за цей вид діяльності прибуток. 
Право органу виконавчої влади Національна комісія регулювання енергетики (НКРЕ) України   на надання ліцензій зі здійснення господарської діяльності  ПАТ ЕК Херсонобленерго не підтверджено мною – суб’єктом владних повноважень та власником енергетичного та науково – технічного ресурсу, що знаходиться на території Херсонської області.
3.   ПАТ ЕК Херсонобленерго здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії населенню України відповідно до Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 (із змінами та доповненнями.
Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 (із змінами та доповненнями). Цей документ видано органом державної влади, що не має відповідних функцій здійснення діяльності, наданих суб’єктом владних повноважень – народом України.
Кабінет Міністрів України не є повноважним представником народу України, не має установчих документів, спрямованих на здійснення статутних завдань, виданих суб’єктом владних повноважень,  та не має права вчиняти будь які дії, спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини. Факт відсутності установчих документів підтверджено відповіддю на інформаційний запит від 03.06.2015 року секретаріату Кабінету Міністрів України 12.06.205 №17-15/1010
А це підтверджує той факт, що Кабінет Міністрів України не має  повноважень, наданих  Українським народом щодо виконання  будь яких  дій зі  створення правочинів а також щодо володіння, користування, розпорядження національним багатством України та не є його представником.
Право органу виконавчої влади Кабінет Міністрів України  на створення та затвердження Правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) не підтверджено мною – суб’єктом владних повноважень та власником енергетичного та науково – технічного ресурсу, що знаходиться на території Херсонської області.
4. ПАТ ЕК Херсонобленерго  не має власних місцевих (локальних) електричних мереж. Листом №35-2272-01 від 11.11.2016  (додається) ПАТ Херсонобленерго  повідомляє, що ним  без узгодження з власником використовуються електричні мережі на території 28500 км.
Право ПАТ ЕК Херсонобенерго на користування (володіння, розпорядження) електричними мережами на території Херсонської області 28500 кв.км не підтверджено мною – суб’єктом владних повноважень та власником енергетичного та науково – технічного ресурсу, що знаходиться на території Херсонської області.
5. Відповідно до відомостей ЄДР,  ПАТ ЕК Херсонобленерго за основним  видом  діяльності (код КВЕД 35.13) має розподіляти електроенергію, а не продавати її населенню України, отримуючи за цей вид діяльності кошти. 
Кошти, отримані за виробництво, передачу та постачання електричної енергії  громадянам України, що проживають на території Херсонської області на даний момент привласнюються іноземними громадянами – засновниками (учасниками) юридичної особи ПАТ ЕК Херсонобленерго:
   -   Сізерман Олег, Німеччина, м.Берлін, вул. Йоханн – Георг, буд 21,
   -   Альтсбергс Артурс, Латвія, м.Сігулда, вул. Яна, буд. 6,
   -   Вігантс Валтс, Латвія, м.Юрмала, вул..Дарба, буд.4,
   -   Дамбінс Віліс, Латвія,  м.Рига, вул.. Дзірнаву, буд.48, кв.16,
   -   Ярославська  Марина, Німеччина, м.Берлін, вул.Фінкен, буд 13.
Право ПАТ ЕК Херсонобленерго   на продаж електроенергії та отримання за це коштів не підтверджено мною – суб’єктом владних повноважень та власником енергетичного та науково – технічного ресурсу, що знаходиться на території Херсонської області.
6. 11 жовтня 2016 року  ПАТ ЕК Херсонобленерго самоправно відключило моє домоволодіння від користування електричною енергією. Як зазначено в первісній позовній заяві відключення домоволодіння  було здійснено за невиконання ПКЕЕН.
В своїй позовній заяві ПАТ ЕК Херсонобленерго стверджує, що ним надаються мені, як споживачу, послуги з користування електричною енергією за договорами №110145 та №110097 та на цій підставі я маю виконувати Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999р. №1357 (із змінами та доповненнями). Ці ПКЕЕН за твердженням ПАТ Херсонобленерго є обов’язкові для виконання всіма споживачами і енергопостачальниками.
Доказовою базою позову  ПАТ ЕК Херсонобленерго щодо виникнення цивільних прав ПАТ ЕК Херсонобленерго та обов’язків Щепьоткіної Л.В. щодо задоволення позову слугують договори №110145 та №110097 укладені Щепьоткіною Л. В. з енергопостачальником 29.08.2003.
Представлені договори не є доказом існування договірних відносин між сторонами в зв’язку з тим, що договори укладені з іншою юридичною особою – постачальником. Про це свідчить печатка на представлених договорах. Договори укладені з Відкритим акціонерним товариством (ВАТ) ЕК Херсонобленерго.
          ПАТ ЕК Херсонобленерго отримало ліцензії на передачу електричної енергії  та пост ачання енергії за регульованим тарифом лише 21.04.2011 року, тобто на момент укладення договорів №110145 та №110097 29.08.2003) ПАТ ЕК Херсонобленерго не існувало і не здійснювало вищезазначеної діяльності. І на дату відключення домоволодіння Щепьоткіної Л.В. (11. 10. 2016) від користування електричною енергією втратило ліцензії в зв’язку з ліквідацією НКРЕ, що надало ліцензію.
Тобто, ПАТ ЕК Херсонобленерго самоуправно привласнено право здійснення господарськоЇ діяльності на території Херсонської області, в тому числі і в м.Херсоні.  Право здійснення господарської діяльності Пат ЕК Херсонобленерго не підтверджено жодним з установчих документів, наданих суб’єктом владних повноважень та власником/співвласником енергетичних систем та мереж.
Внаслідок цього, я Щепьоткіна Лариса Володимирівна, громадянка України, людина корінного народу України, протягом 9 місяців (з 11.06.2016 року) позбавлена можливості користуватись своєю власністю (електричною енергією), задовольняти свої соціальні та житлово – комунальні потреби, що спричиняє мені, ЛЮДИНІ ПОХИЛОГО ВІКУ, моральні та матеріальні страждання.
Дії співробітників ПАТ ЕК Херсонобленерго стосовно Щепьоткіної Л.В, громадянина України, людини корінного народу України підпадають під дію таких статей Кримінального кодексу України як  ст.356. Самоправство; ст.364. Зловживання владою або службовим становищем; ст. 365. Перевищення влади або службових повноважень; ст.442. Геноцид; ст. 444.Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист
Я, Щепьоткіна Лариса Володимирівна, громадянка України та людина корінного народу України є суб’єктом владних повноважень та власником (співвласником) всього національного багатства Українського народу, до якого належать  і системи виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Ці мої майнові, соціальні, політичні права забезпечені Декларацією про державний суверенітет України (документ № 55-12), затвердженою Всеукраїнським референдумом 01.12.1991 року.
Тобто, саме я маю власноруч або за домовленістю з іншими співвласниками визначати порядок управління: володіння, користування, розпорядження  спільною сумісною власністю, порядок призначення суб’єктів господарювання, виконавців (постачальників) будь яких послуг.
19.09.2016 року я надіслала заяву керівникові ПАТ ЕК Херсонобленерго з вимогою представити документи, що підтверджують право юридичної особи ПАТ ЕК Херсонобленерго на здійснення функцій господарювання на території Херсонської області. В заяві була визначена необхідність представлення документів, виданих власником енергетичних ресурсів та мереж електропостачання на здійснення господарської діяльності зазначеною юридичною особою.
Таких документів представлено не було.  Натомість 11 жовтня 2016 року моє домоволодіння було відключено від користування електричною енергією.
ПАТ ЕК Херсонобленерго самоуправно здійснює свою діяльність на території Херсонської області  без дозволу власника систем виробництва, передачі, постачання електричної енергії на використання його власності.
На підтвердження цієї тези – лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 08.11.2016  32.4-ВИХ/1394-16  (додається)
ПАТ ЕК Херсонобленерго  не має власних місцевих (локальних) електричних мереж. Статутний фонд, яким користується ПАТ ЕК Херсонобленерго в сумі 44723760.00 грн, внесено засновником – Міністерством палива та енергетики України, органом державної влади, діяльність якого була припинена 31.01.2013р. (Витяг з ЄДР додається). Вкладень інших співзасновників ПАТ ЕК Херсонобленерго не існує.
 Листом №35-2272-01 від 11.11.2016  (додається) ПАТ Херсонобленерго  повідомляє, що ним  без узгодження з власником використовуються електричні мережі на території 28500 км. Витяг з ЄДР (детальна інформація про юридичну особу - ПАТ ЕК Херсонобленерго)  свідчить про привласнення  Позивачем суми 44723760.00 грн, внесених до статутного фонду  засновником – Міністерством палива та енергетики України, органу державної влади, діяльність якого була припинена 31.01.2013р. (Витяг з ЄДР додається).
Кошти, отримані за виробництво, передачу та постачання електричної енергії  громадянам України, що проживають на території Херсонської області на даний момент привласнюються іноземними громадянами – засновниками (учасниками) юридичної особи ПАТ ЕК Херсонобленерго:
   -   Сізерман Олег, Німеччина, м.Берлін, вул. Йоханн – Георг, буд 21,
   -   Альтсбергс Артурс, Латвія, м.Сігулда, вул. Яна, буд. 6,
   -   Вігантс Валтс, Латвія, м.Юрмала, вул..Дарба, буд.4,
   -   Дамбінс Віліс, Латвія,  м.Рига, вул.. Дзірнаву, буд.48, кв.16,
   -   Ярославська  Марина, Німеччина, м.Берлін, вул.Фінкен, буд 13.
Тобто,
-               договори ПАТ ЕК Херсонобленерго з населенням про надання послуг з постачання електричної енергії;
-               ПКЕЕН, затверджені Постановою КМУ від 26.07.1999р. №1357 (із змінами та доповненнями);
-               розпорядчий документ, відповідно до якого до статутного фонду ПАТ ЕК Херсонобленерго внесено Міністерством палива та енергетики України кошти в сумі 44723760.00 грн
 є такими правочинами, що завідомо суперечать інтересам держави і суспільства, порушують конституційні права і свободи людини і громадянина, знищують, пошкоджують майно громадян України, людей корінного населення України створюють умови для незаконного  заволодіння ним (Ст. 238 ЦКУ «Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства»). 
       Як людина корінного народу України, суверенний кредитор - інвестор держави я не підлягаю обкладенню будь – яким митом і тому не сплачую судового збору.
        Мною надано згоду на розгляд позовної заяви ПАТ ЕК Херсонобленерго в межах Декларації про державний суверенітет України (док. 55-ХІІ), якою не передбачено протиправні дії само утворених органів державної влади, в тому числі і стягнення мита з громадян України, людей корінного народу України.

            На підставі  вищевикладеного  ПРОШУ:
1.    Здійснювати  провадження по судовій справі 766/1480/17  та зустрічному позову Щепьоткіної Л.В. стосовно Щепьоткіної Л.В. (громадянки України, суверенного кредитора – інвестора людини корінного народу України) в межах Декларації про державний суверенітет України (документ .№55-ХІІ), без застосування норм законів та підзаконних актів,  виданих після Всеукраїнського референдуму 01.12.1991 року.
2. Прийняти зустрічний позов до розгляду в одному провадженні з позовом ПАТ ЕК Херсонобленерго про зобов’язання здійснити допуск до електроустановки по судовій  справі 766/1480/17  (суддя І.О. Хайдарова)
3. Зобов’язати ПАТ ЕК Херсонобленерго відновити постачання електричної енергії до домоволодіння Щепьоткіної Л.В. в повному обсязі.
4.   Відкрити кримінальне провадження щодо посадових осіб ПАТ ЕК Херсонобленерго, винних в відключенні домоволодіння Щепьоткіної Л.В. від користування електричною енергією.
5. Визнати господарську діяльність ПАТ ЕК Херсонобленерго такою, що суперечить інтересам держави, суспільства, громадян України, людей корінного народу України та направленою на незаконне заволодіння майном корінного народу України, його національним багатством.
6.  Стягнути з ПАТ ЕК Херсонобленерго  в повному обсязі суму 44723760.00 внесену до статутного фонду  Міністерством палива та енергетики України на користь Щепьоткіної Л.В. 
7.  Стягнути з ПАТ ЕК Херсонобленерго суму моральної шкоди в розмірі 3000 (три тисячі) гривень на користь позивача.
8.  Покласти усі судові витрати на ПАТ ЕК Херсонобленерго.
      9. Ухвалити рішення, яким задовольнити вимоги по зустрічному позову у повному обсязі, а вимоги первісного позову відхилити.

Додатки (всі документи надані в двох примірниках) :
1.    Копія зустрічного позову
2.    Копія згоди
3.    Копії  договорів про користування електричною енергією № 110097 та № 110145
4.    Копія заяви на ім’я  керівника ПАТ ЕК Херсонобленерго від 19.09.2016.
5.    Копія окремих сторінок паспорту громадянина України.
6.    Копія волевиявлення про затвердження правосуб’єктності  людини.
7.    Копія волевиявлення про затвердження правового статусу суверенного кредитора – інвестора.
8.    Копія інформаційного запиту до прем’єр – міністра України.
9.    Копія відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №32.4-ВИХ/1394-16 від 08.11.2016.
10. Копія листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
11. Витяг з ЄДР про юридичну особу НКРЕ.
12. Копії  ліцензій № 500320 та №500321.
13. Витяг з ЄДР про юридичну особу ПАТ ЕК Херсонобленерго
14. Витяг з ЄДР про юридичну особу Міністерство палива та енергетики України  (мінпаливенерго України)
15. Копія листа ПАТ ЕК Херсонобленерго №35 – 2272 – 01 від 11.11.2016.
_____________ Л.В.Щепьоткіна
 Опубліковано 22 лип. 2017 р.
Про приватизацию народного имущества, в Декларации не было. То есть, народ на это согласие НЕ ДАВАЛ.


1 комментарий: