ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

вторник, 28 марта 2017 г.

УКРАЇНЦІ ТА НАРОДОВЛАДДЯ

ІНШОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ШЛЯХУ, ПРОСТО НЕМАЄ! Громадські діячі та юристи із Польщі та Чехії розповіли українцям, яким чином вони сформували та реалізовують народовладдя. 

1. Були створені територіальні громади згідно чинного законодавства. 
2. Територіальні громади в селах, селищах, містах набули статусу юридичних осіб публічного права. 
3. Члени територіальних громад стали власниками - господарями землі. В середньому, кожен громадянин безкоштовно отримав у власність три гектари землі в своєму населеному пункті. 
4. Всі підприємства на території цих населених пунктів: сільськогосподарські, промислові, торгові, культурні заклади (комунальна власність), стали власністю громади. Кожен член громади отримує прибуток від діяльності цих підприємств.
5. Кожна територіальна громада, згідно чинного законодавства, обрала керівництво в селищних, районних, міських радах. Представники цих рад повністю контрольовані громадою, регулярно звітують перед громадою, кожен з представників ради може бути переобраний в будь-який час в разі невиконання своїх обов’язків. 
   Територіальна громада обрала представників прокуратури, органів внутрішніх справ, суддів, які працюють для громади і несуть персональну відповідальність за свою професійну діяльність перед громадянами.
6. Територіальні громади згідно чинного законодавства стали власниками лісів, річок, ставків, озер, які розташовані на території громади, піклуються про екологічний стан цих водойм та лісів. Всі питання місцевого самоврядування вирішують через делегатів селищних, районних, міських, обласних рад (обраних територіальними громадами) та Зборів територіальної громади. 
7. Рівень матеріальних статків громадян Польщі та Чехії після створення територіальних громад – юридичних осіб публічного права виріс в 4-7 разів. Такий же принцип державотворення (через формування територіальних громад) має місце і в Канаді та США- В цьому сила їхніх держав! Так для чого українцям територіальні громади? Зрозуміло-стати господарями своєї держави! 
8. Найцікавішим є та обставина, що в нашому Основному Законі України (Конституція України) є всі необхідні Інструменти, щоб за прикладом громадян Польші, Чехії, Канади, США створити свою рідну народну державу! Для цього лише необхідно виконати вимогу Конституції України та інших законів нашої держави! Які саме? 
9. Відповідно до ст. 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 
   Відповідно до Статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; … встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Щоб мати змогу вирішувати спільні проблеми.
Згідно зі статтею № 169 Цивільного кодексу України територіальні громади … можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом; можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України: 
-у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді; управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. Після прийняття Конституції України
: ,
-
 згідно з 142 статтею усе рухоме та нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, земля, природні ресурси мали бути передані територіальним громадам. 
А держава мала брати участь у формуванні доходів місцевого самоврядування, фінансово підтримувати місцеве самоврядування. Аналогічно за Земельним кодексом і Лісовим кодексом громада мала стати власником комунального майна, зокрема лісів і землі.
  
   Проте, починаючи з 1996 року, жодна обрана Верховна Рада не виконала вимог Конституції України. 

   Чому територіальна громада може набути статусу юридичної особи?

   «Введення в правовий обіг територіальної громади як суб'єкта права потребує наділення її такими рисами, які б дали можливість громаді вступати в конкретні правовідносини як активній, дієвій особі, носія суб'єктивних прав та обов'язків. 
   Такі риси в сукупності становлять правосуб'єктність територіальної громади» (Наталя Альошина). 
   Правоздатність визначається як здатність суб'єкта права мати юридичні права і нести юридичні обов'язки. 
   Територіальна громада — первинний колективний суб’єкт. Юридичне значення в цьому випадку має те, що територіальна громада у випадку прийняття необміркованих рішень, невмілої чи пасивної поведінки, неефективного використання наданих коштів позбавляється права вимагати від держави забезпечення соціальними благами та послугами. 
Згідно зі статтею 80 Цивільного кодексу України юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. 
   Згідно зі статтею 81 юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна.
   Згідно зі статтею 87 для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються усіма учасниками (засновниками).
   Згідно зі статтею 316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону.
   Згідно зі статтею 317 власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. 
   Згідно зі ст. 2, ч. 2 учасником цивільних правовідносин є територіальна громада. 
   Згідно зі ст. 327 ЦК України територіальна громада є власником комунального майна. Тому як власник вона може володіти цим своїм правом лише в якості юридичної особи. 

   Як бачимо, гарні закони України – Інструмент, який дозволяє українцям стати реальними господарями на своїй землі. В той же час є гарні голови –можновладці, яким дуже кортить змінити вищеназвані закони, прикриваючись ідеєю «корисних, необхідних змін до Конституції України». Співвітчизники, будьмо пильними, не дамо узурпувати владу чужинцям!

10. Кожному громадянину України слід запам’ятати, що згідно ст.5 Конституції України єдиним джерелом влади в України є народ. Конституція України це Закон прямої дії. Український народ передає чиновникам не владу, а владні повноваження на певний термін,тобто наймає їх на роботу за контрактом. Умови цього контракту прописані в Конституції України. Для якісного контролю найманих чиновників вивчаємо правила-Конституцію України, за якими український народ наймає чиновників на роботу (чиновників від найнижчого до найвищого щабля).
Стаття 102 Конституції України . Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. 
   Згідно ст.104 Конституції України Президент України складає таку присягу: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі". 
   Президент повинен ДОДЕРЖУВАТИСЯ Конституції України.
   В Конституції України чітко і прозоро прописані правила створення Держави Україна.

   Післямова. 
   Станом на день публікації цієї статті в Україні створено вже більше 44 територіальних громади-юридичних осіб публічного права. Збувається давня мрія наших батьків, матерів - ми стаємо господарями своєї землі, а відтак, і держави! 

   Гідно виконується стаття 5 Конституції України: «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 
   Ніхто не може узурпувати державну владу. » 

   Так може і ти, Мишко, Галино хочеш стати джерелом влади в Україні, забезпечити економічний, культурний, духовний розвиток української громади? Варто це зробити вже сьогодні, ми, українці –наші діти, онуки, могли сміливо дивитися в радісне майбутнє.

 ПРОБУДЖУЙСЯ! ПРИЄДНУЙСЯ! СТВОРЮЙ! 

Голова ініціативної групи по створенню територіальної громади у м. Києві

Дмитро Павліченко

Опублікував: Дмитро Скобліков
http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com/    СІЧЕСЛАВ ІНФО

Комментариев нет:

Отправить комментарий