ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

воскресенье, 21 августа 2016 г.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері ЖКХ та їх практична реалізація

енгшщ
«Епідемією» назвав голова НКРЕКП введення місцевими радами мораторіїв на житлово-комунальні тарифи.
Відповідні рішення уже прийняли місцеві ради Києва, Дніпра, Львова, Полтави, Житомира, Тернополя, Чернівців, Закарпаття, Кременчука, Куп’янська та Кривого Рогу.
Так, ці мораторії на сьогодні не мають юридичної сили, адже з 2014 року в міських рад було відібрано право встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги.

Але навіть не маючи повноважень встановлювати тарифи, органи місцевого самоврядування мають достатньо повноважень для зменшення розміру платіжки мешканцям свого регіону.
І. Повноваження органів місцевого самоврядування закріплені Законами України
Відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» органи місцевого самоврядування мають наступні повноваження у сфері житлово-комунальних послуг:
— затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за їх дотриманням;
— управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
— забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
— здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;
— проведення моніторингу виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про теплопостачання» органи місцевого самоврядування мають наступні повноваження у сфері теплопостачання:
— затвердження місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері;
— здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог;-
— погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території;
— встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;
— погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, крім тих, що  виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
— сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають наступніповноваження у сфері житлово-комунальних послуг:
— управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, щоперебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
— подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;
— сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
— здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах;
— прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
— здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
Крім того, 26.01.2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опублікувала офіційний лист на Урядовому порталі, наступного змісту:
«На виконання статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.07.2012 № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 16.08.2012 за № 1380/21692, суб’єкти господарювання, що надають комунальні послуги, зокрема послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, повинні довести до відома споживачів таку інформацію:
- загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість);
- обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати останнього перегляду тарифу, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо);
- інша додаткова інформація, визначена суб’єктом господарювання та/або органом, уповноваженим встановлювати тарифи.
Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування у мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги. Крім того, суб’єкт господарювання може також інформувати споживачів за допомогою радіо, телебачення та іншим способом, визначеним статутом територіальної громади.
Лише після отримання позицій органів місцевого самоврядування, яка, на думку НКРЕКП, повинна врахувати всі зауваження і пропозиції споживачів, та узгодження органом місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію для потреб населення і відповідних тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води на відкритому засіданні Комісія прийме постанови про встановлення відповідних тарифів. Постанова про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води набуде чинності з дня її офіційного опублікування».
(посилання на джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248788223)
Разом з тим, НКРЕКП, всупереч викладеній у листі від 26.01.2016 позиції, прийняла Постанови про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, нехтуючи позицією органів  місцевого самоврядування та споживачів. 
ІІ. Практична реалізація повноважень органів  місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
 1. Опалення
Після підвищення тарифів у червні 2016 року платіжка за невеличку квартиру 50 м2 в опалювальний сезон буде дорівнювати 3000 грн. ($120)Це непід’ємна сума для більшості українців.
Оскільки основну частину платіжки буде складати опалення, заощадити вдасться лише мешканцям будинків обладнаних тепловими лічильниками.
Оскільки перші особи держави не поспішають із послабленням тарифного тиску на українців, органи місцевого самоврядування мають докласти максимум зусиль для захисту своїх мешканців.
Мета:
Забезпечити 100% облік теплової енергії, що заощадить споживачам до 30% їх коштів.
Дії органів місцевого самоврядування для досягнення мети:
1) Органами місцевого самоврядування мають бути схвалені (переглянуті) інвестиційні програми постачальників теплової енергії, які дозволять у найкоротший термін забезпечити 100% облік тепла.
2) Стан виконання інвестиційних програм і дотримання графіку встановлення лічильників має перебувати на постійному контролі органів місцевого самоврядування.
3) Органами місцевого самоврядування має бути створена відповідна комісія, яка щотижнево контролюватиме темпи встановлення лічильників у місті (області).
4) Із метою прискорення темпів встановлення лічильників тепла, органами місцевого самоврядування мають бути зменшені нормативи споживання теплової енергії без лічильників. Ці норми необхідно привести до середнього показника витрат у будинках із обліком.
5) Для додаткового зменшення рахунків споживачів за опалення ще на 20%, органами місцевого самоврядування мають бути реалізовані програми по встановленню та реконструкції індивідуальних теплових пунктів у будинках. Окрім вагомого заощадження коштів це дозволить також підвищити якість послуг, забезпечити комфортну та рівномірну температуру в будинках, можливість регулювання температури залежно він погодних умов.
 1. Якість житлово-комунальних послуг
Незважаючи на зростання вартості житлово-комунальних послуг їх якість залишається на незадовільному рівні. Гаряча вода подається споживачам із низькою температурою, що збільшує обсяг її використання та призводить до суттєвих зайвих витрат споживачів. Холодна вода є також непридатною для пиття та приготування їжі, що зумовлює додаткові витрати споживачів на її фільтрацію або придбання бутильованої питної води.
Мета:
Встановити суворий контроль за якістю житлово-комунальних послуг та забезпечити відшкодування споживачам зайво сплачених коштівза кожним випадком їх неналежного виконання.
Дії органів місцевого самоврядування для досягнення мети:
1) Створення «гарячої лінії» контролю за якістю житлово-комунальних послуг.
2) Створення постійно діючої комісії, яка контролюватиме якість житлово-комунальних послуг.
3) Місцева влада разом із громадськими організаціями та активними мешканцями має створити мобільні групи для контролю якості житлово-комунальних послуг у відповідному регіоні. Групи швидкого реагування у тісній співпраці з «гарячою лінією» та «комісією» органу місцевого самоврядування допомагатимуть споживачам у вирішенні питань пов’язаних із якістю житлово-комунальних послуг.
 1. Борги за житлово-комунальні послуги
У зв’язку з безпрецедентним зростанням тарифів на житлово-комунальні послуги, борги споживачів будуть зростати. Це загрожує певними юридичними та майновими наслідками. Міська влада не повинна залишати споживачів наодинці з цією проблемою.
Мета:
Не допустити жодного факту відбирання єдиного житла у споживачів, які заборгували за житлово-комунальні послуги. Забезпечити безкоштовну юридичну підтримку з питань житлово-комунальних боргів, сприяти процесу їх реструктуризації та надавати допомогу в оформленні субсидій.
Дії органів місцевого самоврядування по досягненню мети:
1) Запровадження мораторію в регіоні на примусове відбирання житла за житлово-комунальні борги у разі, якщо боржник не має іншого житла.
2) Створення постійно діючої комісії з питань реструктуризації житлово-комунальних боргів населення.
3) Місцева влада разом із громадськими організаціями та активними мешканцями має організувати надання безкоштовної юридичної та практичної допомоги споживачам в питаннях житлово-комунальних боргів та оформлення субсидій.
 1. Сприяння у створенні ОСББ та захист ініціаторів ОСББ від свавілля управляючих компаній
ОСББ – це реальний інструмент громадян для самостійного управління власним багатоквартирним будинком, контролю за використанням спільних коштів та майна. Під час створення ОСББ ініціатори часто стикаються з певними організаційно-юридичними труднощами, а також із супротивом управляючих компаній при передачі будинку з їх управління до ОСББ.
Мета:
Міська влада має докласти максимальних зусиль для допомоги місцевим мешканцям у питаннях створення ОСББ.
 Дії органів місцевого самоврядування для досягнення мети:
1) Створення «гарячої лінії» по підтримці створення ОСББ в регіоні.
2) Створення постійно діючої комісію з питань створення ОСББ в регіоні.
3) Місцева влада разом із громадськими організаціями та активними мешканцями має організувати надання безкоштовної юридичної та практичної допомоги мешканцям в питаннях створення ОСББ.
 1. Власність територіальної громади в житлово-комунальних монополіях
У власності більшості територіальних громад знаходяться майнові права на комунікаційні мережі, житлово-комунальні підприємства або їх частку. В окремих випадках це майно передано в оренду комерційним структурам під певні зобов’язання. У більшості випадків майно територіальної громади використовується неефективно, зі зловживаннями та всупереч інтересам громади.
Мета:
Органи місцевого самоврядування мають забезпечити найсуворіший контроль за належним використанням житлово-комунального майна, утриманням його в належному стані, своєчасним ремонтуванням та модернізацією.
У разі виявлення шкоди заподіяної майну територіальної громади внаслідок неналежного його утримання, несвоєчасного ремонтування або поліпшення 3 забезпечити відшкодування такої шкоди за рахунок винних осіб.
Дії органів місцевого самоврядування для досягнення мети:
 1. Провести незалежний аудит технічного стану майна територіальної громади, у тому числі мереж та житлово-комунальних підприємств.
 2. За результатами таких аудитів встановити чи забезпечено належне утримання, своєчасне ремонтування та поліпшення майна. У разі виявлення недоліків — забезпечити суворий контроль за відшкодуванням заподіяної шкоди майну територіальної громади, за рахунок винних осіб.
 3. За результатами проведеної роботи, враховуючи позицію громади, прийняти рішення щодо подальшого використання майна, можливу передачу його частки в оренду або концесію.
ГО «Публічний аудит»

1 комментарий:

 1. Маніпуляція свідомістю громади та громадян: КИМ з 2014 року у міських рад БУЛО ВІДІБРАНО ПРАВО встановлювати тарифи на житлово - комунальні послуги? Відповідно до Конституції України територіальна громада УТВОРЮЄ органи місцевого самоврядування та надає їм повноваження. Не кажучи вже про бюджетні кошти, які збираються в нашу загальну кишеню - БЮДЖЕТ (загальнодержавний та місцевий). А от яким чином і ХТО ВСТАНОВЛЮЄ ПОРЯДОК розподілу цих коштів та їх використання - залишається невідомим. Промовивши слово ПРОЗОРО ми ще не домоглися можливості впливати на ПРОЗОРий розподіл наших коштів та власності. Варто про це замислитись, громадо. Саме територіальна громадачерез самоорганізацію за місцем проживання має стати ГОЛОВНИМ РОЗПОРЯДНИКОМ всіх ресурсів, що є у НАРОДУ УКРАЇНИ.

  ОтветитьУдалить