ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

понедельник, 8 августа 2016 г.

ЗРАЗОК ЯК СПРАВЖНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПОЧИНАЮТЬ ДІЯТИ НА ОСНОВІ КОНСТИТУЦІЇ

Голові  ______________________
      в м. Дніпрі державної адміністрації
  ____________________________
Міському Голові  м. Дніпра
                           Філатову Б.А.
       Голови будинкового комітету
                    “КБ “ПЕРЕМОГА 1 49000, м. Дніпро,
                                                                вул. Набережна Перемоги, ______
                                                                              Громадянина України
                                                                             ПІБ Голови будкому

ПОВІДОМЛЕННЯ
про заснування органу самоорганізації населення
Комітет будинків “ПЕРЕМОГА - 1” будинків №____
по вулиці Набережна Перемоги міста Дніпра


        Повідомляємо Вам про те, що ___ вересня 2016р. за адресою вулиця Набережна Перемоги,______,  з метою реалізації конституційних прав громадян – жителів будинку на виконання розділу ХІ Конституції-  « Про місцеве самоврядування»,  ст ст. 140, 142-145; ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ місцевого самоврядування; Законів України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про ОСН»  ініціативна група провела конференцію (збори)  жителів за місцем проживання і мешканці будинків прийняли  рішення про обрання керівного складу  комітету жителів будинку № ____ вулиціНабережна Перемоги (органу самоорганізації населення ( ОСН “Комітет будинку “ПЕРЕМОГА - 1”)  та ухвалила основну мету своєї діяльності у відповідності до Законодавства України  ( ОСН ) – КОМІТЕТУ ЖИТЕЛІВ БУДИНКІВ “ПЕРЕМОГА - 1”.
   В його склад протокольно обрані  вісімнадцять осіб: _ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Зазначеним повідомленням  у відповідності 13 ст. п. 1 Закону «Про ОСН»  ми легалізуємо ОСН «Комітет Будинку “ПЕРЕМОГА - 1”» шляхом повідомлення без реєстрації його в органах юстиції з метою того, щоб  головна  посадова особа адміністрації Президента в Дніпропетровській області, в особі Голови Дніпропетровської обласної адміністрації, а також  чиновники міського рівня  були в курсі справ самоорганізації жителів будинку,  як громадян України – власників держави і національного багатства України. Беремо на себе роль контролера та спостерігача за діяльністю посадових осіб нелегітимних органів державної влади, що виникли та діють  в порушення вимог Конституції України, що і порушує засади правової держави.
           Зазначена ініціатива здійснюється з метою забезпечення права громадян на безпосередню владу за місцем проживання,  захищеності прав публічних власників і недопущення соціальної напруги під час приватизації публічного майна, реструктуризації житлово комунального господарства, скорочення ЖЕКів, обрання керуючих кампаній, призначення управляючих справами. У відповідь на це звернення ми розраховуємо на ваше розуміння нашої вимоги, обраних представників  мешканців  будинку. Ми вимагаємо  радитись у всіх питаннях, що стосуються наших конституційних  прав спільної сумісної  власності, реалізації, часто нелегітимних рішень Дніпроради, щодо використання об’єктів комунальної власності, нав’язування форм господарювання в нашому будинку. Методи використання нежитлових приміщень  в нашому будинку, прибудинкових територій і територій прилеглих до неї  вимагаємо узгоджувати з нами, фіксуючи в протоколах зборів будинкового комітету – ОСН «КБ “Перемога - 1”».  Ми вимагаємо також реалізації конституційної вимоги – створення територіальної громади Соборного району м. Дніпра, що не було виконано всі роки незалежності.  (Додаток про відсутність тер. громади в Соборному  районі м. Дніпра додаємо).  Територіальна Громада Соборного району, яка буде створена шляхом самоорганізації його населення  буде складатися з  Конституційно створених органів самоорганізації населення  (ОСН), котрі сформуються жителями будинків, які отримували послуги спільного  ЖЄКу. На базі ЖЕКІВ силами ОСН будуть сформовані  Комунальні підприємства, статути яких будуть затверджені   Районними радами м. Дніпра. Таким чином буде завершений  процес реформування – децентралізації системи  ЖКГ, результатом чого стане якість надаваних послуг по економічно обґрунтованим тарифам, їх звітність перед користувачами і прозоре наповнення бюджету Соборного району.
Свою позицію обґрунтовуємо наступними вимогами законодавства України:
        «Україна є республікою», – так визначає ст. 5 Конституції України. Республіка (від латинського — справа громади. Отже, держава Україна, за формою державного правління – республіка і є справою громади. Громади – це спільне проживання громадян України на своїй території пов’язаних спільною власністю та спільною працею.
Таким чином, республіканський лад в Україні передбачає функціонування те-риторіальної громади держави Україна утвореної із територіальних громад-власників адміністративно-територіальних одиниць власності громадян України за Конституцією України.
Згідно ст. 4 Конституції в державі Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Ст. 1. ЗУ “Про громадянство України “ визначає поняття «громадянство України», як правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Документом, що підтверджує громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено – паспорт громадянина України.
Конституцією республіки Україна визначено Український народ, громадян України всіх національностей, як ВЛАСНИКІВ спільної сумісної власності на території громади і держави, а саме,
По – перше, ВЛАСНОСТІ Українського народу на ВЛАСНІСТЬ територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Для реалізації територіальною громадою свого права на безпосереднє управління своєю власністю (ст. 140 Конституції України),  ст. 142 визначено матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування – рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у ВЛАСНОСТІ територіальних громад.
Абз.1 ч.І ст.1 ЗУ “Про місцеве самоврядування” визначає:
«Жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями – область, район, місто, район у місті, селище, село є територіальною громадою.» Згідно абз.2 п.1.2 ПОРЯДКУ реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ МВС України від 22.11.2012 N 1077 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за N 2109/22421) відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України.
Територіальні громади села, селища, міста (жителі, Український народ, громадяни України, до паспорта яких внесено місце проживання у селі, селищі, місті) управляють майном, що є в комунальній (підприємств (об’єднань), організацій і установ за нормами ст. 143 Конституції України:
1.        БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2.        або через утворені ними органи місцевого самоврядування.
Фактично ж жодної територіальної громади – власника в державі Україна не створено, тому, до цього часу починаючи з 28.06.96 року республіка Україна проголошена, але не відбулася, як загальна справа громадян.
По-друге, ВЛАСНІСТЬ Українського народу. Перше речення ч.1 ст. 13 Конституції України, встановлює, що: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ГРОМАДЯН України всіх національностей (за реченням першим преамбули Конституції України ), що і є державою Україна за ч. 1 ст.14 Конституції України.
Носієм суверенітету України, що поширюється на всю територію України, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. НАРОД здійснює ВЛАДУ за нормами ст.2 та 5 Конституції України:
1.БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2.і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
Власна ВОЛЯ власника національного багатства України і є джерелом ВЛАДИ Українського народу з огляду на наступне.
За ст. 317  ЦК України, ВЛАСНИКОВІ належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном та встановлено, що на зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
Поняття права ВЛАСНОСТІ визначено ст. 316 ЦК України, як право ОСОБИ на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю ВОЛЕЮ, незалежно від ВОЛІ інших осіб.
Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності ВОЛОДІЮТЬ, КОРИСТУЮТЬСЯ ним спільно і РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ за згодою всіх співвласників, якщо не встановлено домовленістю між ними за нормами ч.1, 2 ст. 369 ЦК України.
Право ж спільної сумісної власності за ч.1, 2 ст. 368 ЦК України визначено, як спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності і визначено, що є суб’єктами права спільної сумісної ВЛАСНОСТІ можуть бути ДЕРЖАВА, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, якщо інше не встановлено законом.
Ст. 318 ЦК України визначає, що суб’єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі, як ДЕРЖАВА УКРАЇНА, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ та інші суб’єкти ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (за статтею 2 «Учасники цивільних відносин» Цивільного кодексу України ).
Із норм ст. ст. 316, 318 ЦК України випливає, що і держава Україна і територі-альні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна, є юридичними ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, як це, до речі, існує у всьому світі.
Досягнувши 18 річного віку, ми, громадяни України всіх національностей – Український народ стаємо виборцями і здійснюємо своє волевиявлення через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії, (ст.ст. 69-70 Конституції України). Ці форми демократії нам потрібні не інакше, як для досягнення спільної згоди у процесі управління нашою спільною власністю – комунальною та власністю-територіальних громад у межах територіальних громад, та державної власності Українського народу, у межах держави, унітарної республіки Україна. Тобто, наше спільне майно, використовується нами спільно для забезпечення матеріальних, духовних умов нашого співжиття та забезпечення суспільного порядку.
Тому, НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ на місцевих до органів місцевого само-врядування і загальнодержавних виборах до органів державної влади та референдумах і є власною ВОЛЕЮ 46 млн. ГРОМАДЯН УКРАЇНИ та їх згодою, як співвласників по передачі у керування (управління) обраним органам влади, щодо здійснення свого права володіння, користування і РОЗПОРЯДЖЕННЯ спільною сумісною власністю на об’єкти власності (державу Україну) Українського народу (громадян України всіх національностей) та власність територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць, де проживають громадяни України і є джерелом ВОЛІ — ВЛАДИ .
З огляду на те, що саме Український НАРОД разом із своєю власністю на національне багатство за ст.13, ст.14 Конституції України і є ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА і як наслідок НАРОД є джерелом ВЛАДИ і здійснює ВЛАДУ безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування за ст. 5 Конституції України, то виходить логічним, що ДЕРЖАВНА ВЛАДА (ВОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ – власника національного багатства держави Україна) в Україні за ч. 1 ст. 6 Конституції України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Та за частиною 2 ст.6 та ч.2 ст.19 Конституції України, ОРГАНИ державної влади: законодавчі, виконавчі та судові та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
За реченням другим ч.2 ст. 13 Конституції України, від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Порядок БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО здійснення ВОЛІ Українського народу, громадян України, що досягли 18 років встановлено Постановою Верховної Ради України “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”.
І коли органи влади не виконують своїх повноважень і обов’язків встановлених законом, громадяни України зобов’язані взяти відповідальність заради майбутнього і створити республіку – справу громади держави України.
Та фактична кількість  територіальних громад – власників у адміністративно-територіальних одиницях так само і у державі Україна замала, тому, до цього часу починаючи з 13.07.96 року республіка Україна проголошена, але не відбулася, як справа громад.
У тому числі і в адміністративно-територіальній одиниці держави Україна – Соборному районі м. Дніпра не створено територіальної громади – власника Соборного району м. Дніпра, що підтверджується відповіддю від 24.06.2016 року за № 12-18/1189-3366 ( дод 1).  Право створення територіальних громад районів у містах випливає з ст. 133 Конституції України.

    До викладеного вище просимо повідомити всі структурні підрозділи Соборної районної адміністрації, членів Громадської ради при РДА, комунальні підприємства, обслуговуючі організації та підприємства, що здійснюють функції життєзабезпечення  жителів наших будинків з тим, щоб заздалегідь радились з членами представницького органу  жителів будинків  ОСН “КБ “ПЕРЕМОГА - 1” про виконання розпоряджень Голови районної адміністрації, Голови ДМДА у всіх питаннях місцевого значення.
Від імені будинкового комітету
Голова         ПІБ ______________
Секретар     ПІБ   ______________
Додатки:
1.        Про відсутність територіальної громади в Соборному районі м. Дніпра.
2.        Протокол зборів громадян за місцем проживання,  з рішенням  про обрання
членів органу самоорганізації населення і його керівний склад.
3.        Підписні листи в кількості 16 (шістнадцати) аркушів та список присутніх на зібранні мешканців буд.№ _____ від       вересня 2016р. В кількості 1(один) арк. ( Надаються на ознайомлення при реєстрації, оскільки персональні дані захищені ЗУ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. і є інформацією з обмеженим доступом.)
Наступні кроки з метою розповсюдження громадівського досвіду будуть надані пізніше. Робіть кращі кроки, враховуючи методичні поради. Жителі проходять випробування тиском бізнесу і відстоює свою публічну власність.

Системный анализ интернет ресурса и личные наблюдения Дмитрия Скобликова

ДМГО  «ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯ»
САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДНІПРА: СІЧЕСЛАВ ІНФО
ВСЯ ВЛАДА ГРОМАДАМ!
МЕТА – ЄДНАЄ! ЦІЛЬ, ДОДАЄ НАСНАГИ! НІЧОГО ЩЕ НЕ ВТРАЧЕНО!
Слава Україні! Слава Нації!


Комментариев нет:

Отправить комментарий