ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

воскресенье, 3 июля 2016 г.

«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Територіальної громади міста Дніпропетровська не існує.  І крапка.

Саме з таким формулюванням, напередодні двадцятої річниці Дня Конституції України, ми отримали відповідь (на фото) на наш інформаційний запит від Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області: «станом на 24.06.2016 в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів юридична особа «Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована, і відповідно в ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області не обслуговується».

Надаємо зміст запиту та офіційну відповідь:

                                                                                              
                                                                          Головне Управління Державної   казначейської служби України
                                                   у Дніпропетровській області
                                                              49000 м. Дніпропетровськ
                                                                             вул. Челюскіна, 1,
                                                                               Голова ДМГО Скобліков  Дмитро Володимирович
                                                    Запит
       про надання публічної інформації за Законом України
                     "Про доступ до публічної інформації"

   В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6):
  В загальних положеннях зазначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр:
   адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто,  район у місті, селище, село.
  Як зазначено в статті 2., цього закону, місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами.
  Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування  управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону (ст. 143. КУ).
  Згідно статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», всі органи місцевого самоврядування, що становлять єдину систему місцевого самоврядування в Україні, визначену статтею 5. цього закону, мають бути юридичними особами: „Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону”.
  В статті 60, зазначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст,районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
  Відповідно до статті 2., Бюджетного кодексу України (ВР № 2456-VI від 08.07.2010) бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
  Бюджети місцевого самоврядування  це бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  Відповідно до статті 5., цього документу, бюджетна система Українискладається з державного бюджету та місцевих бюджетів.  Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.  Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  Відповідно до пункту 1 Положення про Державну казначейську службу України (документ № 215-2015-п від 15.04.2015) Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
  Згідно пункту 4 цього Положення, Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку,  здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків, здійснює розподіл бюджетних коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, між місцевими бюджетами, а також між загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і їх перерахування відповідно до законодавства, проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання, здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного адміністрування податків, управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному казначейському рахунку, веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів та таке інше.
  Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
  Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.
  Враховуючи все вищезазначене та керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст. 316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:
1.    Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну інформацію відносно того, чи зареєстрована і обслуговується в головному Управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області юридична особа „Територіальна громада міста Дніпропетровська”.
2.   Якщо зареєстрована і обслуговується – надати виписку про її відповідні реквізити;
3.   Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net
       Зміст відповіді на запит публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» 
та «БАГНЕТ НАЦІЇ»:http://bagnetnacii.blogspot.com

        
         З повагою,                                                                     Скобліков Д. В.


ДМГО  «ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯ»

САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДНІПРА: 

СІЧЕСЛАВ ІНФО

Комментариев нет:

Отправить комментарий