ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

суббота, 16 июля 2016 г.

В Дніпрі працює суд утворений за часів Української РСР (документ)

 О ЯКІЙ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩЕ МОЖНА КАЗАТИ?Стосовно утвореного у грудні 1960 року Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська, станом на момент надання відповіді на наш інформаційний запит (06 липня 2016 року), реорганізації (перезаснування) суду не здійснювалось – офіційна відповідь (на фото) зазначеної установи. Декомунізація кермує!!!
Публікуємо зміст запиту і офіційну відповідь:
                               Жовтневий районний суд  м. Дніпропетровська
                              вул. Паторжинського, 18-А, м. Дніпропетровськ,
                                             Дніпропетровська область, 49044
                            Голова ДМГО Скобліков Дмитро Володимирович
                                          
Запит
про надання публічної інформації за Законом України
"Про доступ до публічної інформації"
    Згідно стаття 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Відповідно до статті 1., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI від 07.07.2010, судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
   Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається (ст..3).
   Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом (ст..5).
   Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Верховним Судом України (ст..14).
   Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності (ст..17).
   Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення (ст..18).
   Суди загальної юрисдикції утворюються, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідовуються Президентом України на підставі пропозиції Державної судової адміністрації України. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна визначеної цим Законом системи судів, потреба поліпшити доступність правосуддя, необхідність оптимізації видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або реорганізації (злиття, поділу) судів (ст..19).
   Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у містах, міські та міськрайонні суди (ст..21).
   Відповідно до статті 140. Конституції України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР) місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
   Згідно положень статті 1. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР) територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
   Відповідно до статті 133. Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
   Згідно статті 125. Основного закону України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
   Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону (ст..129).
   Повертаючись до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» переконуємось у тому, що суд як державний орган має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України (Закон, Кодекс  від 16.01.2003 № 435-IV) юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
   Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,
Прошу:
1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з назвою «Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська»;
2.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу з назвою «Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська»;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – зразок копії відбитку гербової печатки із найменуванням Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
4.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату утворення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська;
5.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про дату реорганізації Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська (зазначити у зв’язку із чим був реорганізований);
6.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net 
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http: //bagnetnacii.blogspot.com
        З повагою,                                                                         Скобліков  Д. В.

Матеріали по темі:

І Казначейство не виняток – юридична особа приватного права (документ)

Почталіон свідчить: Дніпроміськрада – юридична особа приватного права

Адреси, явки, паролі КП ЖЕПів Дніпра (документ) 

КП „Контакт” надало докази своєї нелегітимності (документ)

Дніпроміськрада приховує дані про комунальні підприємства? (документ)

Война підтвердила грубе порушення Конституції: відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)

«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

ДМГО  «ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯ» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com/

САЙТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДНІПРА: СІЧЕСЛАВ ІНФО


ВСЯ ВЛАДА ГРОМАДАМ!
МЕТА – ЄДНАЄ! ЦІЛЬ, ДОДАЄ НАСНАГИ! НІЧОГО ЩЕ НЕ ВТРАЧЕНО!
Слава Україні! Слава Нації!

Комментариев нет:

Отправить комментарий